Feline immunodeficientie virusHet virus wordt vrijwel alleen overgebracht via bloedcontact, dus katten die veel met andere buitenkatten vechten lopen het risico besmet te worden. Ook een positieve kater die een poes dekt, kan via vastbijten in het nekvel de poes besmetten.
De diagnose 'aids' wordt ook door middel van een bloedonderzoek vastgesteld. Dit bloedonderzoek kun je makkelijk combineren met het nakijken op leucose. Omdat het ook zo'n twee maanden kan duren voor er antistoffen in het bloed aangetoond kunnen worden, moet dit bloedonderzoek ook tweemaal gedaan worden als de eerste uitslag negatief is. Helaas, een kat die eenmaal positief is voor aids blijft positief, daar kan zijn of haar weerstand niets meer aan veranderen.
Een positieve kat kan echter ook nog heel wat gezonde jaren hebben met weinig of geen klachten. Worden ze tenslotte ziek omdat hun weerstand afneemt (net als mensen die aids hebben), dan nog kun je ze met een goede verzorging nog best een heel behoorlijk laatste stuk leven bieden.
Ook tegen aids bestaat entstof, maar ook deze beschermt zeker geen 100% en na enting is een bloedtest op antistoffen niet meer betrouwbaar.

Wat is FIV ?

Virus ziekte bij de kat FIV: Feline Immunodeficientie Virus of kattenaids 
Iedere katteneigenaar die gaat fokken komt het vroeg of laat tegen. 
Voordat de poes bij de kater mag komen moet er een bloedtest uitgevoerd worden. 
Er wordt getest op FIV (aids) en FeLV (leukemie). FIV is een ziekte die niet alleen van belang voor fokkers met raskatten maar ook voor eigenaren van "gewone" huiskatten want helaas komt FIV bij alle soorten katten voor. 
In onderstaande tekst beschrijven we als kattendierenartsen wat FIV inhoudt, de besmetting, de diagnose, de behandeling en hoe het te voorkomen.

Wat is FIV voor een ziekte?

FIV wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan het HIV virus bij de mens dat AIDS veroorzaakt. FIV wordt daarom ook wel kattenaids genoemd. 
FIV kan alleen de kat besmetten en niet de mens. Het is geen zoonose!!
Hoe kan een kat besmet raken met het FIV-
virus?
Het virus wordt overgebracht via bloedcontact. Vooral via vecht- en bijtwonden worden katten geïnfecteerd. Omdat katers veel vaker vechten is het percentage geïnfecteerde katers tweemaal zo groot als geïnfecteerde poezen. 
De ziekte komt het meest voor onder normale huiskatten die naar buiten gaan. 
Katten die binnenshuis leven in een groep waar de rangorde bepaald is zullen elkaar niet snel besmetten doordat ze niet veel vechten met elkaar. 
Ook bij dekkingen wordt er vaak gebeten (nekbeet) waardoor een poes geïnfecteerd kan worden door de kater. 
Een drachtige poes kan het ook via de placenta en later via de moedermelk overbrengen op haar kittens Bij FIV geschiedt de voornaamste overdracht veel meer door een directe bijtwond met vechten en in veel mindere mate door langdurig sociaal contact. 
FeLV wordt daarentegen voornamelijk door langdurig sociaal contact overgedragen en in een veel mindere mate door een bijtwond met vechten.

Wat zijn de symptomen van FIV?

Het ziekteverloop is vergelijkbaar met HIV. Het virus tast het immuunsysteem (immunosuppressie) van de kat aan waardoor deze gevoelig wordt voor allerlei infecties.

Na infectie met het FIV virus zijn er een aantal stadia:

1. Acute stadium. Dit stadium kan zonder ziekteverschijnselen optreden. 
Soms wordt alleen wat koorts waargenomen. 

2. Asymptomatische fase. In deze fase vertoont de kat geen ziekteverschijnselen. 
Deze periode kan een aantal jaren duren, soms zelfs langer dan 5 jaar. 
De kat kan wel andere katten besmetten. 

3. Fase met vage, algemene symptomen zoals terugkerende koorts, oogontstekingen (uveitis) verminderde eetlust en vermageren. 

4. AIDS gerelateerd stadium. Dit is het stadium waarin het de eigenaar opvalt dat de kat niet in orde is. Veel voorkomende ziekteverschijnselen zijn: 
Tandvleesontstekingen, Oogontstekingen, Vermageren, Lymfeknoop zwelling, Benauwdheid, Diarree. 
Deze symptomen worden over een periode van enkele maanden steeds erger. 

5. AIDS. Uiteindelijk zal een deel van de katten een stadium bereiken vergelijkbaar met AIDS bij de mens. De kat vermagert, krijgt chronische  ziekteproblemen en allerlei secundaire infecties die hij niet kan overwinnen  bijvoorbeeld longonsteking. Neurologische verschijnselen (zenuwafwijkingen)  worden nogal eens waargenomen bij katten met AIDS

Hoe is FIV te diagnostiseren ?

FIV is, evenals FeLV, te diagostiseren met behulp van bloedonderzoek. 
Met behulp van een bloedtest worden antilichamen tegen het FIV virus aangetoond. 
De meeste katten maken antilichamen 3-4 weken na infectie. 
Een eenmalige positieve uitslag betekent dat de kat besmet is.

Is FIV te behandelen ?

Kattenaids is helaas niet te genezen. De therapie bestaat uit het onderdrukken van de secundaire infecties met antibiotica. Specifieke antivirale therapie met Interferon van virbac is mogelijk maar is niet 100% werkzaam. 
Het is daarbij een dure behandeling en wordt daarom in de praktijk nog niet veel toegepast.
Er is momenteel in Nederland nog geen vaccin beschikbaar tegen FIV.
Het is erg belangrijk dat katten waarbij FIV is gediagnosticeerd geen andere katten kunnen besmetten. Dit betekent dat ze alleen gehuisvest moeten worden en dat ze ook niet meer naar buiten mogen. 
Dit ter bescherming van andere katten!

Hoe is FIV te voorkomen ?

Het risico op infecties met FIV is het kleinst bij katten die binnen worden gehouden. 
Katten die in een groep leven, goed met elkaar overweg kunnen en dus niet veel vechten lopen de minste kans.
Katten die in grotere groepen worden gehouden, bijvoorbeeld in catteries of in dierenasiels/pensions dienen regelmatig gecontroleerd te worden. 
Positieve dieren dienen geïsoleerd te worden van de negatieve katten. 
Wordt een nieuwe kat geïntroduceerd in een bestaande groep dan is het verstandig deze kat eerst te testen alvorens hij in de groep mag. De kat zal dan eerst 4 weken in quarantaine (apart gehouden van de rest) moeten en daarna kan bloedonderzoek plaatsvinden.En zeker als u uw kat laat dekken is het van zeer groot belang dat u de negatieve test van de andere kat onder ogen krijgt, let hierbij ook op dat de test niet ouder dan 1/2 a 1 jaar is.

Wat is de toekomst voor een kat met aids ?

Door de lange periode (gemiddeld 5 jaar) die zit tussen besmetting met het virus en het ontwikkelen van ziekteverschijnselen hebben katten met FIV een betere prognose dan katten met FeLV. Zij kunnen meestal nog een aantal jaren een goed leven hebben alvorens zij te ziek worden. 
Helaas zal ook een kat met aids uiteindelijk overlijden aan de complicaties van de ziekte.

 

 Enkele foto's van een kat met FIV.