Hypertrofische Cardiomyopathie


HCM kan bij alle raskatten voorkomen. "Bekende rassen" zijn o.a. de Maine Coon, Brits Korthaar en Ragdoll. Echter ook bij andere rassen komt het voor, maar omdat daar vaak nog beperkt getest wordt en ook niet altijd sectie wordt gedaan, is hier nog weinig informatie over beschikbaar.
HCM kan opgespoord worden met een echografisch onderzoek. Als er geen aanwijzingen zijn voor HCM, spreekt men van een negatieve test. Niet alle dieren ontwikkelen HCM al op jonge leeftijd. Hoe ouder de kat is bij een test, des te meer waarde heeft een negatieve test. Het meest ideale zou daarom zijn om ouders, grootouders en overgrootouders te testen. Een negatieve test (normaalbeeld) is dus helaas geen garantie voor "HCM vrij" zijn. 
Daarnaast moet zoveel mogelijk sectie gedaan worden bij katten die onverwachts overlijden. Op deze manier moet het mogelijk zijn om het voorkomen in bepaalde lijnen in kaart te brengen.
Voor dieren waar actief mee wordt gefokt, geldt een advies om de HCM test jaarlijks te herhalen. Voor dieren die niet meer actief in de fok zijn, maar wel nakomelingen hebben, is het advies 2-jaarlijks testen.
Ook HCM testen dienen te worden uitgevoerd door een ervaren onderzoeker met goede apparatuur (een apparaat met mogelijkheid tot Doppler onderzoek heeft de voorkeur). In dierenkliniek Wilhelminalinde gebeurt ook dit onderzoek door Melinda Schmidt.

Hypertrofische Cardiomyopathie, ook wel HCM genaamd, is een hartafwijking die aangetroffen wordt bij alle katten, ongeacht of deze nu wel of niet een stamboom hebben, dus zowel bij raskatten als huis- tuin en keukenkatten. 
Cardio staat voor hart en myopathie voor spieraandoening. 
Bij HCM zijn de spieren van de wand van de linkerkamer in dikte toegenomen(hypertrofie). 
Dit veroorzaakt een toenemende verstijving in de linkerkamer waardoor die zich niet efficiënt kan vullen. Bovendien wordt de ruimte in de linkerkamer steeds kleiner, met als gevolg dat minder bloed rond gepompt wordt en de ruimte in de linkerboezem vergroot. 
Hierdoor ontstaat o.a. een vergrootte kans op trombose. 
Door een drukstijging in de linker boezem neemt de druk in de longvaten toe, wat leidt tot vochtophoping in de longen en de borstkas. 
Tevens kan bij HCM een verdikking van de spieren waarmee de hartkleppen bevestigd zijn (papillairspieren) optreden en een abnormale beweging van de hartkleppen, ook wel SAM (Systolic Anterior Motion) genoemd ontstaan. 
Het is heel goed mogelijk dat een kat niet of nauwelijks symptomen vertoont.Het eerste symptoom kan een plotselinge dood zijn. 
Klassieke voorbeelden hiervan bij mensen zijn jonge sporters die tijdens de uitoefening van hun sport plotseling neervallen. 

De volgende klachten zijn mogelijk:
- slechte eetlust
- benauwdheid
- versnelde ademhaling
- verlamming van de achterpoten
- hartruis

Diagnose
Aangezien de symptomen heel subtiel kunnen zijn, is de enige betrouwbare methode voor het opsporen van HCM het maken van een echocardiogram, of bij overlijden een autopsie. 
Katten die aan HCM gestorven zijn hebben meestal een relatief groot hart met een vergrote linker boezem. 
De diagnose HCM wordt daarbij vastgesteld als andere mogelijkheden die vergelijkbare symptomen kunnen veroorzaken (zoals verhoogde schildklierwerking) zijn uitgesloten

Behandeling

Er is geen genezing mogelijk, maar medicijnen kunnen HCM katten soms nog wel 6 jaar in leven houden! De behandeling varieert naar gelang de symptomen en kan bestaan uit het geven van vocht afdrijvende middelen die de hartwerking verbeteren of die de kans op trombose verminderen en een hartondersteunend dieet. 
Stress moet zoveel mogelijk worden vermeden.

Vererving
Men gaat er van uit dat HCM auto somaal dominant vererft. 
Auto somaal houdt in dat het niet uitmaakt of het van de moeder of de vader komt, dominant betekent dat al één ouder dit hoeft te vererven. 
Van HCM wordt gezegd dat het een variabele expressie heeft met een incomplete penetratie.
Niet alle katten met HCM hebben dezelfde verschijnselen !
Ook is er een grote variatie in de wijze waarop HCM zich ontwikkelt. 
Er zijn ook katten die HCM vererven en zelf helemaal nog geen verschijnselen vertonen.
De leeftijd waarop bij katten HCM wordt vastgesteld zegt niets over de leeftijd waarop dit mogelijk bij het nageslacht zou kunnen voorkomen.

Testen
Er is dan ook geen 100% garantie dat een kat die middels een echo is getest op HCM dit inderdaad niet heeft en vererft. 
Het is een momentopname, maar de enige testmogelijkheid naast een DNA-test. 
De huidige methode biedt in ieder geval wel de mogelijkheid om die katten die positief testen uit de fok te halen.

 

                           
 Een hart met HCM                                     Vergelijking van normaal hart en hart met HCM            

 


Hier ziet u een video van HCM bij de kat

Belangrijke complicatie bij HCM is een stolsel in de linker boezem,